ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Չարենցյան ընթերցումներ
Հոդվածների ժողովածու, խմբ.՝ Ս. Գրիգորյան, Գիրք 10, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2017, 378 էջ

ISBN 978-5-8084-2251-3

«Չարենցյան ընթերցումներ» 10-րդ ժողովածուի հոդվածների հիմքում ընկած են Երևանի պետական համալսարանի հայ բանասիրության ֆակուլտետի հայ նորագույն գրականության ամբիոնի, Հայաստանի գրողների միության և ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտի կազմակերպած «Չարենցյան ընթերցումներ» ավանդական գիտական նստաշրջանի զեկուցումները:

Ակադեմիական գրականություն | Լեզու և լեզվաբանություն