ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Մեդիայի նշանագիտության ներածություն
Գրախոսներ՝ Դավիթ Պետրոսյան, Նաղաշ Մարտիրոսյան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2018, 168 էջ

ISBN 978-5-8084-2272-8

Գիրքը բաղկացած է երեք մասից։ Առաջինը մասը կազմում է բրիտանացի տեսաբան Ջոնաթան Բիգնելի՝ մեդիայի նշանագիտությանը նվիրված հայտնի աշխատության նախաբանի և առաջին գլխի թարգմանությունը, որտեղ բացատրվում են նշանագիտության մի շարք հիմնական եզրեր, քննարկվում գիտական այս տիրույթի ձ՚ևավորման ու զարգացման պատմությունը: Բառարանում և հավելվածում զետեղված բառահոդվածները ընթերցողին օգնելու, նաև դասավանդումն ավելի արդյունավետ դարձնելու համար են:

Նախատեսված է մեդիայի հետազոտողների, ուսանողների և ընդհանրապես մեդիայով հետաքրքրվողների համար:

Դասագրքեր | Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ