ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Դիտարկումներ գրականության ճանապարհին
Գրականագիտական հոդվածներ, ուսումնասիրություններ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2018, 346 էջ

ISBN 978-5-8084-2265-0

Ժողովածուն ներառում է հեղինակի՝ գլխավորապես վերջին հինգ տարիներին գրված և մամուլում հրատարակված գրականագիտական դիտարկումները: Հետաքրքրությունների շրջանակը հայ նոր ու նորագույն շրջանի հայաստանյան ու սփյուռքյան գրականությունն է:

Ակադեմիական գրականություն | Լեզու և լեզվաբանություն