ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Սփյուռքի հայ համայնքների իրավական կարգավիճակը (ԵՄ, ԱՄՆ, ԱՊՀ երկրներ)
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 150 էջ

ISBN 978-5-8084-2254-4

Սույն հետազոտությունն իրականացվել և հրատարակվել է ՀՀ սփյուռքի նախարարության կողմից դրամաշնորհի ձևով տրամադրված ֆինանսական միջոցներով:

Հայապահպանության սահմանադրական հիմնադրույթների համատեքստում սփյուռքի կարգավիճակին նվիրված համալիր հետազոտության անհրաժեշտությամբ թելադրված սույն գիտագործնական վերլուծությունը վերաբերում է սփյուռքի հայ համայնքների իրավական կարգավիճակի (ԵՄ, ԱՄՆ, ԱՊՀ երկրներ) տեսական և գործնական հարցադրումների համալիր հետազոտությանը:

Հետազոտության արդյունքները պիտանի կլինեն ոչ միայն սփյուռքի առնչությամբ քաղաքականություն մշակելու և իրականացնելու տեսանկյունից, այլև զուտ գիտագործնական հարցադրումներով հետաքրքրվողների համար:

Ակադեմիական գրականություն | Իրավագիտություն