ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Բուլյան ֆունկցիաներ: Խնդիրների ժողովածու
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 80 էջ

ISBN 978-5-8084-2263-6

Խնդրագրքում ներկայացված է դիսկրետ մաթեմատիկայի հիմնական բաժիններից մեկի՝ բուլյան ֆունկցիաների տեսության վերաբերյալ խնդիրների բավական ընդգրկուն շրջանակ:

Դասագրքեր | Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ