ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Էներգաարդյունավետության և էներգախնայողության հիմնախնդիրները
Միջազգային գիտաժողովի նյութեր (3-4 նոյեմբերի, 2017թ.), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 76 էջ

ISBN 978-5-8084-2266-7

Ժողովածուն պարունակում է ՀՀ Գիտության պետական կոմիտեյի աջակցությամբ, ֆինանսավորմամբ և ԵՊՀ-ում կազմակերպված 2017 թվականի նոյեմբերի 3-4-ին անցկացված գիտաժողովի
մասնակիցների զեկույցները, որոնք առնչվում են էներգաարդյունավետության և էներգախնայողության հիմնախնդիրներին և դրանց լուծման ուղիներին:

Ժողովածուն նախատեսվում է տնտեսագետների, ինչպես նաև ընթերցողների լայն շրջանակների համար:

Ակադեմիական գրականություն | Տնտեսագիտություն և ֆինանսներ