ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Գենդերային հիմնախնդիրը միջմշակութային ընկալումների համատեքստում
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2018, 146 էջ

ISBN 978-5-8084-2278-0

Մենագրության մեջ արծարծվել են գենդերային լեզվաբանության հիմնահարցերը և բազմակողմանի վերլուծության ենթարկվել գենդերային հաղորդակցական վարքագծի տարատեսակ դրսևորումները: Հայերեն և անգլերեն լեզվական նյութը դիտարկվել է միջմշակութային հաղորդակցության համատեքստում:

Մենագրությունը նախատեսված է ինչպես գենդերային լեզվաբանությամբ հետաքրքրված ուսանողների համար, այնպես էլ այլ մասնագետների, որոնք միտված են ուսումնասիրել տվյալ դաշտը:

Ակադեմիական գրականություն | Հասարակություն