ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Հայաստանի բաժանումը 1920 թվականին
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 352 էջ + 1 էջ ներդիր

ISBN 978-5-8084-2256-8

Հեղինակը ներկայացնում է 1920 թ. աշխարհաքաղաքական բարդ իրավիճակը, ուրվագծում քաղաքական զարգացումների միտումները և այդ համապատկերի վրա շարադրում Հայաստանի առաջին Հանրապետության կործանման գործընթացը:

Մենագրության մեջ օգտագործված և համադրված են հայկական, ռուսական և թուրքական աղբյուրներ, որոնց մի մասն առաջին անգամ է դրվում գիտական շրջանառության մեջ:

Նախատեսվում է մասնագետների, ուսանողության և ընթերցող լայն շրջանակների համար:

Ակադեմիական գրականություն | Պատմություն