ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Տեքստ, փոխաբերականություն, մեկնաբանություն
Մենագրություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2018, 230 էջ

ISBN 978-5-8084-2260-5

Մենագրությունը նվիրված է բանասիրության կարևորագույն խնդիրներից մեկի՝ գեղարվեստական ստեղծագործության ընկալման, հասկացման ու մեկնաբանման հարցերի քննությանը, որն այսօր էլ արդիական է: Արծարծվող հարցերը էապես կարևոր են թե՛ տեսական ու մեթոդաբանական առումով և թե՛ գործնական մեկնության մեխանիզմների առաջադրման տեսանկյունից:

Ակադեմիական գրականություն | Գեղարվեստական