ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Հայաստանի ողնաշարավոր կենդանիների անվանումների լատիներեն – հայերեն – ռուսերեն – անգլերեն բառարան
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2018, 136 էջ

ISBN 978-5-8084-2276-6

Ձեռնարկում ընդգրկված են ՀՀ–ում հանդիպող ողնաշարավոր կենդանիների լատիներեն, հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն անվանումները։ Այն իրենից ներկայացնում է ողնաշարավոր կենդանիների քառալեզու բառարան։ Բառարանը չի հանդիսանում կարգաբանական հետազոտություն և միտված չէ լուծելու ողնաշարավորների տվյալ խմբում առկա կարգաբանական հիմնախնդիրները։ Ձեռնարկում օգտագործված են հրատարակման պահին միջազգային գիտական և բնապահպանական կազմակերպությունների կողմից առավել ընդունված գիտական (լատիներեն) անվանումները։

Ձեռնարկը նախատեսված է կենսաբանական ուղղվածության ուսումնական հաստատությունների ուսանողների, գիտաշխատողների, բնապահպանական կազմակերպությունների աշխատակիցների, ինչպես նաև գիտահանրամատչելի հոդվածներ և հեռուստահաղորդումներ պատրաստող լրագրողների համար։ Բառարանը կարող է օգտակար լինել նաև տուրիստների, տուրիստական խմբերի ուղեկցողների և լայն հասարակության համար։

Բառարաններ | Բացատրական