ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
English for Art Students
Yerevan, YSU Press, 2018, 166 p.

ISBN 978-5-8084-2280-3

Ձեռնարկը նախատեսված է կիրառական արվեստի բաժնի ուսանողների և կերպարվեստով հետաքրքրվողների համար: Այն կզարգացնի ոչ միայն անգլերենի իմացությանը, այլև կնպաստի մասնագիտական անգլերենով հաղորդակցվելու կարողությունների ձևավորմանն ու ամրապնդմանը:

Դասագրքեր | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ