ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Գրականության պատմության դրվագներ
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2018, 310 էջ

ISBN 978-5-8084-2282-7

Ժողովածուն տարբեր տարիներին մամուլում լույս տեսած հոդվածների, գրախոսությունների, ուսումնասիրությունների, զեկուցումների ամփոփ հրապարակմամբ նպատակ ունի գրականության հերոսի մեջ տեսնելու ազգային նկարագրի և ճանապարհի խորհուրդը, թեկուզ դրվագային կառուցվածքի մեջ ազգաբանական և մշակութաբանական դիտարկումներ և ընդհանրացումներ անելու:

Ակադեմիական գրականություն | Հասարակություն