ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Լեզու և գենդեր
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2018, 210 էջ

ISBN 978-5-8084-2290-2

Դասագիրքը նախատեսվում է ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում լեզվաբանության մեջ մասնագիտացող բարձր կուրսի ուսանողների և մագիստրոսների համար: Կարող է օգտակար լինել դասախոսներին, գենդերային հիմնախնդիրներով հետաքրքրվող ընթերցողներին:

Դասագրքեր | Հայ բանասիրության ֆակուլտետ