ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսումնական գործընթացը կարգավորող փաստաթղթեր
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2018, 136 էջ

ISBN 978-5-8084-2300-8

Սույն ժողովածուն ներառում է ԵՊՀ ուսումնական գործընթացը կարգավորող պաշտոնական փաստաթղթերի փաթեթը, ինչպես նաև այդ փաստաթղթերին առնչվող համապատասխան ձևաթերթերը ներկայացնող հավելվածները:

Ժողովածուն նախատեսված է ԵՊՀ վարչական ու դասախոսական կազմերի և ուսանողների համար:

Ակադեմիական գրականություն | Հասարակություն