ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Ամինաթթուների ֆիզիկաքիմիական և օպտիկական հատկությունները, ստացման եղանակները
Լաբորատոր աշխատանքների ձեռնարկ «Կենսօրգանական քիմիա» առարկայից, կազմողներ՝ Հ. Մ. Սիմոնյան, Ա. Ֆ. Մկրտչյան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2018, 40 էջ

ISBN 978-5-8084-2292-6

Ձեռնարկում ներկայացված են ամինաթթուների ֆիզիկաքիմիական և օպտիկական հատկությունները, ինչպես նաև սինթեզի որոշ մեթոդներ: Աշխատանքը կազմված է տեսական և փորձնական մասերից: Յուրաքանչյուր բաժնում տեսական ակնարկից հետո բերված են որոշ փորձեր, որոնք նախատեսված են ուսանողների լաբորատոր աշխատանքների համար: Ձեռնարկը նախատեսված է «Դեղագիտություն» և «Քիմիա» մասնագիտությամբ ուսանողների համար:

Դասագրքեր | Քիմիայի ֆակուլտետ