ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Աբեղյանական ընթերցումներ
Հանրապետական գիտական նստաշրջանի հոդվածների ժողովածու (Երևան, 2017 թ., նոյեմբերի 30), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2018, 192 էջ

ISBN 978-5-8084-2294-0

Սույն ժողովածուի մեջ զետեղված են Մանուկ Աբեղյանին նվիրված հանրապետական գիտական երկրորդ նստաշրջանի զեկուցումների հիման վրա գրված հոդվածները: Դրանք վերաբերում են ոչ միայն մեծ հայագետի գիտական վաստակին ու ժառանգությանը, այլև հայերենագիտության ամենատարբեր հարցերի: 

Ժողովածուն կարող է օգտակար լինել ինչպես մասնագետների, այնպես էլ բոլոր նրանց համար, ովքեր հետաքրքրվում են լեզվի հարցերով:

Ակադեմիական գրականություն | Գեղարվեստական