ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Պիեռ Բուրդիե, Ժան Բոդրիար. հոդվածներ, հարցազրույցներ, էսսեներ
Ֆրանսերենից թարգմանել է Հռիփսիմե Դայանը, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2018, 322 էջ

ISBN 978-5-8084-2303-9

Սույն աշխատանքը պատրաստվել է ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի շրջանավարտներից մեկի` Հռիփսիմե Դայանի նախաձեռնությամբ, ով, հետաքրքրված լինելով ֆրանսիական սոցիոլոգիական մտքի պատմությամբ և ազատ տիրապետելով ֆրանսերենին, ընտրեց և հայերեն թարգմանեց ֆրանսիական սոցիոլոգիական մտքի երկու դասականների` Պիեռ Բուրդիեի և Ժան Բոդրիարի մի շարք հոդվածներ, հարցազրույցներ և էսսեներ: Լինելով քիչ հայտնի և հայերենով մինչ այդ չտպագրված` այս նյութերն էապես լրացնում են սոցիոլոգիական տեսությունն ու ներկայացնում սոցիոլոգիայի դասականների մոտեցումները ժամանակակից հասարակությունների արդի հիմնախնդիրներին: Որպես ուսումնական նյութերի ժողովածու` գիրքը հետաքրքիր և օգտակար կլինի սոցիոլոգիայի և գիտության հարակից ճյուղերի ներկայացուցիչների համար:

Ակադեմիական գրականություն | Հասարակություն