ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Բագրատունիների վրացական թագավորության ձեւավորման գործընթացը
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2018, 132 էջ

ISBN 978-5-8084-2306-0

Մենագրությունը նվիրված է Հայաստանի եւ Այսրկովկասի պատմության միջնա - դարյան շրջանի հենքային հիմնահարցերից մեկին՝ Բագրատունիների վրացական թագավորության ձեւավորմանը :

Խնդրո առարկա պատմափուլը հայկական պատմագիտության մեջ առաջին անգամ ենթարկված է ամբողջական ու խորքային ուսումնասիրության , հստակեցված է դրա շուրջ 200-ամյա ընթացքի ժամանակագրությունը, լուսաբանված են բոլոր հիմնական իրադարձությունները:

Հասցեագրված է կովկասագետներին ու հայագետներին, ինչպես նաեւ միջնադարով հետաքրքրվող ընթերցողներին:

Մենագրությունը
նվիրված
է
Հայաստանի
եւ
Այսրկովկասի
պատմության
միջնա
-
դարյան
շրջանի
հենքային
հիմնահարցերից
մեկին՝
Բագրատունիների
վրացական
թագավորության
ձեւավորմանը
:
Խնդրո
առարկա
պատմափուլը
հայկական
պատմագիտության
մեջ
առաջին
անգամ
ենթարկված
է
ամբողջական
ու
խորքային
ուսումնասիրության
,
հստակեցված
է
դրա
շուրջ
200-
ամյա
ընթացքի
ժամանակագրությունը
,
լուսաբանված
են
բոլոր
հիմնական
իրադարձությունները
:
Հասցեագրված
է
կովկասագետներին
ու
հայագետներին
,
ինչպես
նաեւ
միջնադա
-
րով
հետաքրքրվող
ընթերցողներին
Ակադեմիական գրականություն | Պատմություն