ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Բագրատունիների վրացական թագավորության ձեւավորման գործընթացը
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2018, 132 էջ

ISBN 978-5-8084-2306-0

Մենագրությունը նվիրված է Հայաստանի և Այսրկովկասի պատմության միջնա­դարյան շրջանի հենքային հիմնահարցերից մեկին՝ Բագրատունիների վրացական թագավորության ձևավորմանը: 

Խնդրո առարկա պատմափուլը հայկական պատմագիտության մեջ առաջին անգամ ենթարկված է ամբողջական ու խորքային ուսումնասիրության, հստակեցված է դրա շուրջ 200-ամյա ընթացքի ժամանակագրությունը, լուսաբանված են բոլոր հիմնական իրադարձությունները: 

Հասցեագրված է կովկասագետներին ու հայագետներին, ինչպես նաև միջնադա­րով հետաքրքրվող ընթերցողներին:

Ակադեմիական գրականություն | Պատմություն