ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Արտաքին քաղաքականության տեղեկատվական ապահովումը
Դասախոսությունների ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2018, 138 էջ

ISBN 978-5-8084-2339-8

Այս աշխատության նպատակն է ծանոթացնել արտաքին քաղաքականության կարևորագույն բաղադրիչներից մեկի՝ տեղեկատվական աշխատանքի առանձնահատկություններին, դրա ձևերին և հնարավորություններին:

Ակադեմիական գրականություն | Քաղաքականություն