ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Մոլեկուլային կենսաբանության հատուկ գլուխներ
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2018, 260 էջ

ISBN 978-5-8084-2337-4

Ձեռնարկում ամփոփ ներկայացված են մոլեկուլային կենսաբանության հիմնական բաժինները, որոնք արտացոլում են արդի գիտական փաստերը և տեսությունները: Հատուկ ուշադրության են արժանացել մոլեկուլային կենսաբանության ոլորտում արված այն բացահայտումները, որոնք ունեն կիրառական նշանակություն դատափորձագիտության և բժշկագիտության ոլորտներում: ՙՄոլեկուլային կենսաբանության հատուկ գլուխներ՚ ուսումնական ձեռնարկը նախատեսվում է կենսաբանության ֆակուլտետի բակալավրիատի բաժնի ուսանողների համար:

Դասագրքեր | Կենսաբանության ֆակուլտետ