ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Գեոմորֆոլոգիայի դաշտային պրակտիկայի կազմակերպման և անցկացման ուսումնամեթոդական ուղեցույց
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2019, 40 էջ

ISBN 978-5-8084-2347-3

Ուղեցույցում ներկայացված են «Գեոմորֆոլոգիա» դասընթացի դաշտային պրակտիկայի կազմակերպման և անցկացման ուսումնամեթոդական առանձնահատկությունները: Ուղեցույցը նախատեսված է Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի «Աշխարհագրություն» և «Երկրաբանություն» մասնագիտությամբ սովորող ուսանողների համար: Այն կարող է օգտակար լինել նաև տվյալ ոլորտում զբաղվող մասնագետների համար:

Դասագրքեր | Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ