ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Ծանրության ուժի անոմալիաների մեկնաբանման եղանակները
Մեթոդական ցուցումներ Գրավիհետախուզություն դա- սընթացից, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2019, 36 էջ

ISBN 978-5-8084-2345-9

Ներկայացվող մեթոդական ցուցումները կազմված են ուսումնական պլանի համաձայն: Նախատեսված է Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի երկրաբանություն մասնագիտության ուսանողների համար, որոնք մասնագիտանում են երկրաֆիզիկայի, հիդրոերկրաբանության և ինժեներային երկրաբանության, օգտակար հանածոների հանքավայրերի որոնման և հետախուզման բնագավառներում:

Դասագրքեր | Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ