ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Վերլուծական երկրաչափություն
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2018 թ., 224 էջ

ISBN 978-5-8084-2330-5

Դասագիրքը կազմվել է Երևանի պետական համալսարանի մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնում «Վերլուծական երկրաչափություն» առարկայի դասավանդման գործող ծրագրին համապատասխան և նախատեսված է ՀՀ բուհերի բնագիտական ֆակուլտետներում սովորող ուսանողների համար:

Դասագրքեր | Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ