ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Հայ սոցիոլոգիական մտքի անթոլոգիա
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2018, 664 էջ

ISBN 978-5-8084-2334-3

Գիրքը ամփոփում է հայազգի հասարակագետների՝ հայ սոցիոլոգիայի կայացման և զարգացման շրջանում (19-րդ դարի երկրորդ կեսից մինչև մեր օրերը) հրատարակված սոցիոլոգիական ժառանգությունը: Ներկայացված են մենագրություններից և հոդվածներից հատվածներ, որոնք պարունակում են սոցիոլոգիական տեսական հարցադրումներ և վերլուծություններ, մեթոդական լուծումներ և սոցիալական տեխնոլոգիաների ներդրման հարցեր, ազգային ինքնության և պատմական հիշողության հիմնահարցեր, սոցիոլոգիական ակնարկներ և էսսեներ:

«Հայ սոցիոլոգիական մտքի անթոլոգիան» հայագիտության տեսանկյունից արժեքավոր ժառանգություն է` նվիրված Երևանի պետական համալսարանի 100-ամյակին: Այն նախատեսված է սոցիոլոգիայի, մասնավորապես հայ սոցիոլոգիայի պատմությունն ուսումնասիրող, դրանով հետաքրքրվող մասնագետների, ուսանողների և հանրության լայն շրջանակների համար:

Օտարալեզու տեքստերի թարգմանությունն ու թարգմանված տեքստերի խմբագրական աշխատանքները կազմակերպվել են «Գալուստ Գյուլբենկյան» հիմնադրամի աջակցությամբ: Սույն հրատարակության մեջ ներկայացված տեսակետները կարող են չարտացոլել «Գալուստ Գյուլբենկյան» հիմնադրամի տեսակետները: Հիմնադրամի աջակցությունը չի ենթադրում որևէ տեսակետի կամ կարծիքի հաստատում:

Ակադեմիական գրականություն | Հասարակություն