ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Երկրագիտություն
Դասընթացի ծրագիր, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2018, 24 էջ

ISBN 978-5-8084-2331-2

«Երկրագիտություն» (Արաբական երկրների օրինակով) դասընթացի ծրագիրը մշակվել է Երևանի պետական համալսարանի միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի ուսումնամեթոդական խորհրդի և միջազգային հարաբերությունների ու դիվանագիտության ամբիոնի ներկայացրած կրթական ծրագրերի պահանջներին համապատասխան:

Դասագրքեր | Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ