ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Փափուկ դեղաձևեր (դեղատնային տեխնոլոգիան)
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2019, 196 էջ

ISBN 978-5-8084-2357-2

Ուսումնական ձեռնարկում ներկայացված է փափուկ դեղաձևերի դեղատնային պատրաստման հիմնարար տեսական և կիրառական լաբորատոր հիմունքները:

Մանրամասն դիտարկված են փափուկ դեղաձևերի՝ քսուքների, մածուկների, լինիմենթների և դեղամոմիկների դասակարգումը, կիրառվող հիմքերը, դրանց ներթափանցման ուղիները, պատրաստման դեղատնային առանձնահատկությունները:

«Փափուկ դեղաձևեր (դեղատնային պատրաստման տեխնոլոգիան)» ձեռնարկը նախատեսված է ԵՊՀ ֆարմացիայի ինստիտուտի ուսանողների, ինչպես նաև հանրապետության պետական և ոչ պետական բուհերի ուսանողների, դեղատան աշխատակիցների և առհասարակ այս բնագավառով հետաքրքրվողների համար: Ձեռնարկը կօգնի տիրապետել փափուկ դեղաձևերի դեղատնային պատրաստման տեսական և պրակտիկ հիմունքներին:

Ակադեմիական գրականություն | Քիմիա