ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու
Գլխ. խմբ.` Գ.Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2019, 466 էջ

ISSN 2579-2598

Ժողովածուն ամփոփում է ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետում 2018 թ. տեղի ունեցած գիտաժողովի նյութերը։ 

Ակադեմիական գրականություն | Իրավագիտություն