ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Յուրային-օտար. սոցիոմշակութային համատեքստ
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2019, 194 էջ

ISBN 978-5-8084-2363-3

Մենագրությունը նվիրված է սոցիոմշակութային իրականության և ինքնության կառուցարկման, ինչպես նաև համաշխարհայնացման համատեքստում միջմշակութային հաղորդակցման, երկխոսության և բազմամշակութային հասարակության ձևավորման գործընթացներում յուրայինի և օտարի փոխհարաբերության և գործառական նշանակության վերլուծությանն ու պարզաբանմանը:

Մենագրությունը հասցեագրված է հասարակական գիտությունների մասնագետներին և բոլոր նրանց, ովքեր հետաքրքրվում են ժամանակակից գլոբալ սոցիոմշակութային փոխակերպումներում մարդկության միասնականացման և տարբաժանման հիմնախնդիրներով:

Ակադեմիական գրականություն | Փիլիսոփայություն