ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Դեղագործական գործունեության կառավարումը: Դեղագործական գործունեության կազմակերպումը և կարգավորումը: Մաս I
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2019, 284 էջ

ISBN 978-5-8084-2364-0

«Դեղագործական գործունեության կառավարում» աշխատանքը դեղագործության կառավարման ոլորտի ժամանակակից նվաճումների հիմքի վրա առաջին անգամ հայերենով շարադրված ուսումնական ձեռնարկ է: Ձեռնարկում հանգամանորեն ներկայացված են և քննարկվում են դեղագործական գործունեության կազմակերպման և կարգավորման խնդիրները՝ հանրային առողջապահությանը, ՀՀ առողջապահության և ՀՀ դեղագործական համակարգերին, առողջապահության և դեղագործության բնագավառում միջազգային համագործակցությանը, դեղին և առողջապահության համակարգում դրա նշանակությանը, դեղերի ստեղծմանը, դասակարգմանը և դրանց շրջանառության կարգավորմանը, դեղերի արդյունավետ կիրառման հիմնախնդիրին, հիմնական դեղերի գաղափարախոսությանը, բուժման կլինիկական ուղեցույցներին, հիվանդանոցային ֆորմուլյարային համակարգին, դեղագործական կադրերին, դեղագետի պրոֆեսիոգրամմային, դեղագործական էթիկային ու դեոնթոլոգիային վերաբերող հարցերը և այլն:

Ձեռնարկում յուրաքանչյուր գլխի վերջում բերված են ուսանողների ինքնաստուգման հարցեր և մշակված են թեստային առաջադրանքների օրինակներ:

Ձեռնարկը նախատեսված է դեղագործական ինստիտուտների և ֆակուլտետների ուսանողների համար: Այն կարող է օգտակար լինել նաև գործնական առողջապահության և դեղագործության կազմակերպման ոլորտի մասնագետների համար:

Դասագրքեր | Քիմիայի ֆակուլտետ