ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Մխիթարյանների մամուլը («Բազմավէպը» 1843-1880-ական թթ.)
Կազմ.` Լ. Խաչատրյան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2019, 72 էջ

ISBN 978-5-8084-2365-7

Դասընթացը ներկայացնում է Վենետիկի Մխիթարյանների «Բազմավէպ» հանդեսի անցած կեսդարյա ճանապարհը (1843-1880-ական թթ.):

Ակադեմիական գրականություն | Հասարակություն