ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Deepdive into Mathematics
Դասագիրք, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2019, 328 էջ

ISBN 978-5-8084-2376-3

Դասագիրքը նախատեսված է բուհերի Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի, Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետների բակալավրիատի ուսանողների, ինչպես նաև ճշգրիտ գիտություններով զբաղվող մասնագետների համար:

Դասագրքեր | Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ