ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Օպտիկա և ատոմային ֆիզիկա: Լաբորատոր պարապմունքների ուղեցույց
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2019, 192 էջ

ISBN 978-5-8084-2374-9

Ձեռնարկը երկրաչափական և ալիքային օպտիկայի բոլոր հիմնական բաժինների, ատոմի կառուցվածքի ուսումնասիրության լաբորատոր աշխատանքների ուղեցույց է: Յուրաքանչյուր աշխատամք որպես կանոն ներառում է հակիրճ տեսական մաս, չափումների կատարման կարգ և ստուգող հարցեր: Ֆիզիկական օպտիկայի մի քանի թեմաներ՝ տեսողություն, հոլոգրաֆիա և միջուկամագնիսական ռեզոնանս, հավելված են պարտադիր բովանդակությանը:

Նախատեսված է Երևանի պետական համալսարանի բնագիտական ֆակուլտետների ուսանողների համար, կարող է գործածվել նաև այլ բուհերում:

Դասագրքեր | Ֆիզիկայի ֆակուլտետ