ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Քնար համալսարանի
Ժողովածուն նվիրված է Մայր համալսարանի 100-ամյակին (Երկրորդ բարեփոխված և համալրված հրատարակություն)/ Կազմող՝ Վ. Ս. Մաղալյան: Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2019, 380 էջ

ISBN 978-5-8084-2375-6

Ժողովածուն ԵՊՀ 90-ամյակի առթիվ տպագրված գրքի բարեփոխված և համալրված վերահրատարակությունն է՝ նվիրված է Մայր համալսարանի դարակազմիկ հոբելյանին, որի մեջ ընդգրկված են համալսարանին ձոնված հիմներգեր, ներբողներ և քնարական բանաստեղծություններ՝ սկզբից մինչև մեր օրերը: Դրանց հեղինակները հիմնականում համալսարանի տարբեր տարիների սաներ են:

Սույն հոբելյանական hրատարակությունը համալրվել է հավելվածներով և այլ բաժիններով, որոնք հարստացնում են գրքի բովանդակությունը և այն դարձնում ավելի հետաքրքիր:

Ակադեմիական գրականություն | Հասարակություն