ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Լուսանկարչության պատմություն
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2019, 100 էջ

ISBN 978-5-8084-2368-8

Աշխատության մեջ ներկայացված են համաշխարհային և հայկական լուսանկարչությունը, վերջինիս նշանակությունը, տեղն ու դերը հայկական արվեստում: Հեղինակն անդրադառնում է լուսանկարչական տեխնիկային, համաշխարհային և
հայ անվանի լուսանկարիչներին, ներկայացվում են վերջիններիս ստեղծագործական շարքերը և ոճական առանձնահատկությունները:

Դասախոսությունները նախատեսված են արվեստաբանների, պատմության և մշակույթի պատմության մասնագետների, հայագետների, ուսանողների, ինչպես նաև ընթերցողների լայն շրջանակի համար:

Դասագրքեր | Պատմության ֆակուլտետ