ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Լուսանկարչության պատմություն (մագիստրատուրայի ծրագիր)
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2019, 40 էջ

ISBN 978-5-8084-2369-5

Ծրագրում ներկայացված են համաշխարհային և հայկական լուսանկարչությունը, վերջինիս նշանակությունը, տեղն ու դերը հայկական արվեստում: Առարկայում անդրադարձ է կատարվում լուսանկարչական տեխնիկային, համաշխարհային և հայ անվանի լուսանկարիչներին, ներկայացվում են վերջիններիս ստեղծագործական շարքերը և ոճական առանձնահատկությունները:

Ուսումնական ծրագիրը նախատեսված է արվեստաբանների, պատմության և մշակույթի պատմության մասնագետների, հայագետների, ուսանողների համար:

Դասագրքեր | Պատմության ֆակուլտետ