ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Ամերիկյան դիվանագիտությունը և Հայոց ցեղասպանությունը (1915-1917)
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2019, 394 էջ

ISBN 978-5-8084-2388-6

Պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Արման Ջոնի Կիրակոսյանի աշխատության մեջ փորձ է կատարված վերլուծելու ԱՄՆ-ի և Օսմանյան կայսրության հարաբերություններն Առաջին համաշխարհային պատերազմի նախաշեմին ևընթացքում, ամերիկյան դիվանագետների և միսիոներների գործունեությունը Հայոց ցեղասպանության տարիներին, լուսաբանելու նրանց վկայություններն արևմտահայության տեղահանությունների և կոտորածների մասին, Միացյալ Նահանգների պետական շրջանակների, հասարակայնության ու մամուլի արձագանքը և վերապրած հայերի համար դրամահավաքի ուօգնության կազմակերպման աշխատանքը: Նախատեսված է պատմաբանների, քաղաքագետների, դիվանագետների, ուսանողների, ինչպես նաև հանրապետության և Սփյուռքի ընթերցող լայն շրջանակների համար:

Գիրքը տպագրվել է հետմահու:

Ակադեմիական գրականություն | Քաղաքականություն