ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
ԵՊՀ քիմիայի ֆակուլտետի պատմությունը (1919-2019 թթ.)
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2019, 182 էջ + 12 ներդիր

ISBN 978-5-8084-2390-9

Ներկայացված են ՀՀ-ում և համալսարանում քիմիական կրթության և գիտության ստեղծման ակունքները, համալսարանում քիմիայի զարգացման ուղիները և Մայր բուհի դերը ՀՀ-ում քիմիական կրթության, գիտության և արդյունաբերության ստեղծման և զարգացման գործընթացում: Համառոտ տրված է քիմիայի ֆակուլտետի ստեղծման ու գործունեության պատմությունը:

Ակադեմիական գրականություն | Քիմիա