ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Կենսաէներգետիկա
Բուհական դասագիրք։ ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2019, 11 աղյուսակ, 223 նկար, 292 էջ

ISBN 978-5-8084-2396-1

Սա հայերեն առաջին բուհական դասագիրքն է՝ նվիրված կենսաէներգետիկայի հիմնահարցերին։

Գրքում նկարագրվում են կենսաէներգետիկայի համառոտ պատմությունը, կենդանի բջիջներում էներգիայի աղբյուրները և էներգիական փոխանակության հիմնական գործընթացները, էներգիական զուգորդման սկզբունքները, կենդանի օրգանիզմներում էներգիայի օգտագործմամբ աշխատանքը, մարդու կենսաէներգիական հիվանդությունները, կիրառական կենսաէներգետիկայի հաջողությունները, կենսաէլեկտրաքիմիական սարքերի և կենսավառելիքի արտադրության հիմնախնդիրներն ու հիմնարար և կիրառական կենսաէներգետիկայի այլ հիմնահարցեր։ 

Այն ուղղված է ընդհանուր կենսաբանության, կենսաքիմիայի և կենսատեխնոլոգիայի, կենսաֆիզիկայի և կենսաինֆորմատիկայի, ինչպես նաև բժշկական կենսաքիմիայի, կենսաճարտարագիտության և կենսատեխնոլոգիայի մասնագիտությունների ուսանողներին։ Գիրքը օգտակար կարող է լինել բնագիտական, բժշկական, բնապահպանական, ագրարային, ճարտարագիտական և մանկավարժական տարբեր մասնագիտությունների ուսանողների, ինչպես նաև ասպիրանտների, գիտաշխատողների և դասախոսների ու բոլոր նրանց համար, ովքեր հետաքրքրվում են ժամանակակից հիմնարար և կիրառական կենսաբանությամբ։

Դասագրքեր | Կենսաբանության ֆակուլտետ