ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Մատենաշար «Հայ-վրացական հարաբերություններ», գիրք Դ
Հայկական սկզբնաղբյուրները Վրաստանի մասին (ԺԱ-ԺԳ դդ.)/ քաղեց և ծանոթագրեց Ռուզաննա Հարությունյանը: Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2019, 320 էջ

ISBN 978-5-8084-2394-7

«Հայ-վրացական հարաբերություններ» մատենաշարի Դ գիրքը շարունակությունն է «Հայկական սկզբնաղբյուրները Վրաստանի մասին (Ե-Ժ դարեր)» (ԵՊՀ հրատ., 2016) Գ հատորի: Նույնանուն հերթական ժողովածուն ընդգրկում է ԺԱ-ԺԳ դարերի հայ պատմիչների արժեքավոր, երբեմն բացառիկ տեղեկությունները Վրաստանի պատմության, ռազմաքաղաքական, հոգևոր կյանքի, ինչպես նաև հայ-վրացական բազմակողմ հարաբերությունների մասին: Քաղվածքների ընտրանին հասցեագրված է պատմաբաններին, հայագետներին, վրացագետներին, կովկասագետներին և ընթերցող լայն շրջաններին:

Ակադեմիական գրականություն | Պատմություն