ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Հայ-վրացական հարաբերություններ, գիրք V
Կիւրիոն կաթողիկոս վրաց. Պատմութիւն հայ-վրացական յարաբերութեանց…; Վրթանէս վարդապետ քերթող. Գրեց Հ. ՆԵՐՍԵՍ ԱԿԻՆԵԱՆ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2019, 370 էջ

ISBN 978-5-8084-2395-4

Մատենաշարի 5-րդ հատորն ամփոփում է ականավոր հայագետ Ներսես Ակինյանի «Կիւրիոն կաթողիկոս վրաց. Պատմութիւն հայ-վրացական յարաբերութեանց…» և «Վրթանէս վարդապետ քերթող» պատմական նշանավոր երկերի վերահրատարակությունը: Աշխատությունը հասցեագրված է պատմաբաններին, հայագետներին, վրացագետներին, կովկասագետներին, ինչպես նաև հայոց և վրաց եկեղեցիների բաժանման պատմությամբ հետաքրքրվողներին:

Ակադեմիական գրականություն | Պատմություն