ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Քարտեզագրություն
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2019, 140 էջ

ISBN 978-5-8084-2403-6

Այս ուսումնական ձեռնարկը կազմված է ԵՊՀ աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի «Քարտեզագրություն» առարկայի ուսումնական ծրագրին համապատասխան:

Այն կարող է օգտակար լինել հանրապետության այլ բուհերում «Քարտեզագրություն» առարկան ուսումնասիրող ուսանողների համար:

Դասագրքեր | Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ