ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Լեզու, լեզուներ և ժողովուրդներ
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2019, 122 էջ

ISBN 987-5-8084-2416-6

DOI: https://doi.org/10.46991/YSUPH/9875808424166

Սույն մենագրությունը նվիրված է ընդհանրապես մարդկային լեզվի, ինչպես նաև աշխարհի առանձին լեզուների և դրանցով խոսող ժողովուրդների ծագման ու զարգացման խնդիրներին` ըստ գիտության նորագույն տվյալների:

Ընդ որում, լեզվի էությանն ու գործառույթին առնչվող հարցերը քննարկվում են առավելապես վերջին տասնամյակներում առաջ քաշված վարկածների ու տեսությունների հաշվառմամբ: Առաջին անգամ փորձ է արվում հնարավորինս հանրամատչելի ձևով, զերծ մնալով խրթին գիտականությունից, ներկայացնելու նշված խնդիրների վերաբերյալ լեզվաբանության, հնագիտության, կենսաբանության, հոգեբանության, մշակութաբանության և հարակից այլ գիտակարգերի կողմից առաջ քաշված տեսակետներն ու դրույթները: Աշխատությունում առանձին անդրադարձ է կատարվում նաև հայերի և հայերենի ծագման ու զարգացման խնդիրներին:

Ակադեմիական գրականություն | Լեզու և լեզվաբանություն