ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Արաբական երկրների նոր և նորագույն պատմություն
Բուհական դասագիրք, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2019, 528 էջ

ISBN 978-5-8084-2415-9

DOI: https://doi.org/10.46991/YSUPH/9785808424159

Դասագիրքն ընդգրկում է արաբական երկրների նոր և նորագույն պատմության հիմնական իրադարձություններն ու զարգացումները: Քննության են ենթարկված արաբական կարևոր երկրների անցյալի և ներկայի առանցքային խնդիրները: Ներկայացված են այդ երկրների պատմական զարգացման ընդհանուր օրինաչափությունները, հիմնական փուլերն ու առանձնահատկությունները:

Նախատեսված է «Արևելագիտություն», «Պատմություն» և «Միջազգային հարաբերություններ» մասնագիտություններով սովորող ուսանողների ու արաբական աշխարհի պատմությամբ հետաքրքրված ընթերցողների համար:

Դասագրքեր | Պատմության ֆակուլտետ