ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Արևիկ Քամալյան
Թարգմանության տեսության հիմունքներ
Դասագրքեր
Թարգմանության տեսության հիմունքներ
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2020
Դասագրքեր | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ