ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Մարդու իրավունքներ և լրագրություն
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2020, 204 էջ

ISBN 978-5-8084-2429-6

DOI: https://doi.org/10.46991/YSUPH/9785808424296

Ձեռնարկում ամփոփ ներկայացվում են մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային, տարածաշրջանային և ազգային մեխանիզմները՝ անդրադառնալով մարդու իրավունքների լուսաբանման առանձնահատկություններին։

Դասագրքեր | Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ