ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Երվանդ Մինասյան
Սոնա Տոնիկյան
Գրական արաբերենի շարահյուսությունը վերլուծության օրինակներով
Դասագրքեր
Գրական արաբերենի շարահյուսությունը վերլուծության օրինակներով
Բուհական դասագիրք, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2020
Դասագրքեր | Արևելագիտության ֆակուլտետ