ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Գրական արաբերենի շարահյուսություն` վերլուծության օրինակներով
Բուհական դասագիրք, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2020, 468 էջ

ISBN 978-5-8084-2440-1

DOI: https://doi.org/10.46991/YSUPH/9785808424401

Դասագիրքը նախատեսված է Արևելագիտության ֆակուլտետի արաբական բաժնի 2-4-րդ կուրսերի ուսանողների, ինչպես նաև համեմատական լեզվաբանությամբ զբաղվողների համար։

Դասագրքեր | Արևելագիտության ֆակուլտետ