ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Սննդարտադրական տեխնոլոգիաներ
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2020, 204 էջ

ISBN 978-5-8084-2433-3

Ուսումնական ձեռնարկում ներկայացվում են սննդի արտադրական տեխնոլոգիաներում օգտագործվող ֆիզիկական և կոլոիդ քիմիային առնչվող որոշ հիմնարար դրույթներ, վերլուծվում են տեխնոլոգիական հիմնական փուլերը (հումքի տեսակավորում, նախապատրաստում, մանրատում, պաստերացում, ստերիլացում, գոլորշիացում, թորում, դեհիդրատացում և այլն): Անդրադարձ է կատարվում առանձին սննդատեսակների` կաթնամթերքի, մսամթերքի, գինու, շոկոլադի, քաղցրավենիքի, հացի ու հացամթերքի ու սննդի այլ տեսակների արտադրական տեխնոլոգիաներին:

Ուսումնական ձեռնարկը նախատեսված է «Սննդի անվտանգություն» մասնագիտությամբ բակալավրի և մագիստրոսի կրթական աստիճանների համար մասնագիտական կրթություն ստացող ուսանողների համար: Այն կարող է նաև օգտակար լինել սննդարտադրության ոլորտում աշխատող երիտասարդ մասնագետներին:

Դասագրքեր | Կենսաբանության ֆակուլտետ