ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Վահան Բայբուրդյան
Ստեփանոս երեց Տերտերյանի «Պատմագիրքը» որպես սկզբնաղբյուր XVII-XVIII դարերի Իրանի և իրանահայության պատմության
Ակադեմիական գրականություն
Ստեփանոս երեց Տերտերյանի «Պատմագիրքը» որպես սկզբնաղբյուր XVII-XVIII դարերի Իրանի և իրանահայության պատմության
Մենագրություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2020
Ակադեմիական գրականություն | Պատմություն