ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Թոմաս Լիր
Տիգրան Հարությունյան
Մարդու գենետիկայի հիմունքներ
Դասագրքեր
Մարդու գենետիկայի հիմունքներ
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2020
Դասագրքեր | Կենսաբանության ֆակուլտետ