ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հեղինակներ

Դասագրքեր

Բառարաններ

Ակադեմիական գրականություն
Արմեն Գալստյան
Հավելանյութերը սննդամթերքի արտադրություններում
Դասագրքեր
Հավելանյութերը սննդամթերքի արտադրություններում
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2020
Դասագրքեր | Քիմիայի ֆակուլտետ